пʼятниця, 14 грудня 2012 р.

Duokan. (Вирішення проблеми відступів у Kindle Paperwhite. частина 2)


Russian version

Минув деякий час з моменту написання статті відносно скрипту призначеного для конвертації pdf у mobi. (http://blog.stvad.org/2012/11/pdf-djvu-mobi-e-ink.html). Це, звичайно, вирішує проблему  з розгортанням книги на весь екран, але це рішення має ряд недоліків:
 1. Кардинальне збільшення розміру файлу. (Ключовий момент, враховуючи обсяг доступної пам'яті у Paperwhite);
 2. При Відносно великому розмірі файлу, перегортання сторінки займає досить великий проміжок часу;
 3. Складність виконання з під Windows;
 4. Довгий та обчислювально-витратний процес.  
Тож я продовжував шукати краще рішення цієї проблеми. У процесі пошуку я знайшов згадки про Duokan.  Це оболонка, яка запускається над рідною. Має власний інтерфейс (є переклад на декілька мов, основна - китайська). І має значно більше функцій для роботи з текстом. Зокрема для роботи з PDF, і що головне - надає можливість розгорнути його на весь екран.


Коротко про Duokan загалом:Підтримувані формати файлів:

 • PDF;
 • EPUB;
 • MOBI;
 • TXT;
 • Картинки у архіві zip/rar.

Функції роботи з PDF:

 • Обрізання  полів;
 • Розділення сторінок;
 • Перегрупування (формули перегруповує жахливо, але для текту + картинки дуже корисна функція);

Також цікаво відзначити, що Duokan:

 • Має свій аналог Send to Kindle та магазин книг;
 • Дозволяє повністю вимкнути підсвічування (в оригінальній оболонці це зробити неможливо);
 • Може налаштовувати значення деяких жестів;
 • Може змінювати орієнтацію тексту (4 варіанти, а не 2 як у оригіналі).

Встановлення Duokan


Для актуальної на сьогодні версії (7.4) алгоритм такий:
 1. Звантажити архів з системою звідси: http://pan.baidu.com/share/link?shareid=142846&uk=1445744569;
 2. Скопіювати директорію DK_System у корінь файлової системи Kindle;
 3. Скопіювати файл MOBI8_DEBUG з директорії KindlePaperwhite у корінь файлової системи Kindle;
 4. Скопіювати файл duokan.mobi з директорії KindlePaperwhite у директорію documents файлової системи Kindle;
 5. Від’єднати ваш Kindle від комп'ютера;
 6. Відкрити файл duokan.mobi;
 7. Натиснути кнопку Istall. З’явиться зображення з підказкою;
 8. Натиснути у лівий або правий верхній куток і потримати декілька секунд.
 9. Чекати. Встановлення займе декілька хвилин, потім ваш Kindle перезавантажиться і ви побачите Duokan:)

Зміна мови інтерфейсу на англійську

 1. Обрати налаштування (іконка шестерінки);
 2. Обрати другу вкладку зверху;
 3. Перейти на другу сторінку цієї вкладки (свайп вправо). Там побачите spinbox зі списком доступних мов.
 4. Оберіть найзручнішу для вас мову. Зміни ви зможете побачити у заново відкритих застосуваннях.

Недоліки

 • Не розуміє кирилицю у метаданих;
 • Клавіатура тільки англійська та китайська;
 • Немає можливості виділяти слова та працювати за ними у PDF;
 • Місцями незвичний інтерфейс.
Офіційний китайський форум: http://bbs.duokan.com/forum/forum-47-1.html. Там можна дістати актуальні версії, й поспілкуватися з авторами.

UPD

Відео огляд у няшних помаранчевих рукавицях

Russian version:Прошло некоторое время с момента написания статьи относительно скрипта предназначенного для конвертации pdf в mobi. (http://blog.stvad.org/2012/11/pdf-djvu-mobi-e-ink.html). Это, конечно, решает проблему с разворачиванием книги на весь экран, но это решение имеет ряд недостатков:
 • Кардинальное увеличение размера файла. (Ключевой момент, учитывая объем доступной памяти в Paperwhite)
 • При относительно крупном размере файла, перелистывание страницы занимает достаточно большой промежуток времени;
 • Сложность выполнения из-под Windows;
 • Долгий вычислительно-затратный процесс.

Поэтому я продолжал искать лучшее решение этой проблемы. В процессе поиска я нашел упоминания о Duokan. Это оболочка, которая запускается над родной. Имеет собственный интерфейс (есть перевод на несколько языков, основной - китайский). И имеет гораздо больше функций для работы с текстом. В частности для работы с PDF, и главное - позволяет развернуть его на весь экран.

Коротко о Duokan в целом:


Поддерживаемые форматы файлов:

 • PDF;
 • EPUB;
 • MOBI;
 • TXT;
 • Картинки в архивах zip / rar.

Функции работы с PDF:

 • Обрезание полей;
 • Разделение страниц;
 • Перегруппировка (формулы перегруппировывает ужасно, но для текста + картинки очень полезная функция);

Также интересно отметить, что Duokan:

 • Имеет свой аналог Send to Kindle и магазин книг;
 • Позволяет полностью выключить подсветку (в оригинальной оболочке это сделать невозможно);
 • Позволяет настраивать значения некоторых жестов;
 • Позволяет менять ориентацию текста (4 варианта, а не 2 как в оригинале).


Установка Duokan


Для актуальной на сегодня версии (7.4) алгоритм такой:
 1. Скачать архив с системой отсюда: http://pan.baidu.com/share/link?shareid=142846&uk=1445744569;
 2. Скопировать директорию DK_System в корень файловой системы Kindle;
 3. Скопировать файл MOBI8_DEBUG из директории KindlePaperwhite в корень файловой системы Kindle;
 4. Скопировать файл duokan.mobi из директории KindlePaperwhite в директорию documents файловой системы Kindle;
 5. Отсоединить ваш Kindle от компьютера;
 6. Открыть файл duokan.mobi;
 7. Нажать кнопку Istall. Появится изображение с подсказкой;
 8. Нажать в левый или правый верхний угол и подержать несколько секунд;
 9. Ждать. Установка займет несколько минут, потом ваш Kindle перезагрузится и вы увидите Duokan :).

Смена языка интерфейса на английский

 1. Выбрать настройки (иконка шестеренки);
 2. Выбрать вторую вкладку сверху;
 3. Перейти на вторую страницу этой вкладки (свайп вправо). Там увидите spinbox со списком доступных языков;
 4. Выберите удобный для вас язык. Изменения вы сможете увидеть в заново открытых приложениях.

Недостатки

 • Не понимает кириллицу в методанных файлов;
 • Есть только английская и китайская клавиатуры;
 • Нет возможности выделять слова и работать с ними в PDF;
 • Местами непривычный интерфейс.

Официальный китайский форум: http://bbs.duokan.com/forum/forum-47-1.html. Там можно скачать актуальные версии, и пообщаться с авторами.

UPD

Видео обзор в няшных оранжевых перчатках:)

Немає коментарів:

Дописати коментар